تمدید مهلت ارسال مقالات به هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها

تمدید ارسال مقالات به هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مهلت ارسال چکیده مقالات هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ تمدید شد. جهت ارسال چکیده مقالات می توانید از طریق نشانی cms.icsa.org.ir یا اینجا اقدام نمایید. خواهشمند است قبل از ثبت نام و ارسال مقاله ، بخش راهنمای ارسال مقاله را حتما مطالعه فرمایید:

http://cms.icsa.org.ir/Home/Help

 

سامانه ثبت نام در همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران