انتخاب مسئولین کمیسیون های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان

شعب استانی هرمزگان

دکتر محمدیان عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان خبر داد:
مسئولین کمیسیون های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان مشخص شدند.
در جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان ، مسئولین کمیسیون های آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و فضای مجازی، دانشجویی و برنامه درسی محیط کار (بارتباط با صنعت) معرفی شدند.
دکتر یوسف محمدیان عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان عنوان کرد: در این نشست که با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان به منظور برنامه ریزی جهت تشکیل و تقویت کمیسیون های تخصصی انجمن برگزار شد، دکتر مهین غلامزاده به عنوان رئیس کمیسیون پژوهش، علی عنبری رئیس کمیسیون اطلاع رسانی و فضای مجازی ، بدریه بدری به عنوان رئیس کمیسیون آموزش ، علی سقاپیشه به عنوان رئیس کمیسیون دانشجویی و دکتر احسان زارعی نیز به کمیسیون برنامه درسی محیط کار معرفی شدند.
محمدیان افزود:هدف ا ز تشکیل کمیسیون ها را گسترش و ارتقاء فعالیت های انجمن و مشارکت هر چه بیشتر اعضا در این امر دانست و از روسای کمیسیون خواست که در جهت تعالی و پیشبرد اهداف انجمن و استفاده از همه توانمندی ها و پتانسیل موجود، مشارکت فعال داشته و هیأت مدیره انجمن را یاری نمایند.
گفتنی است؛ مجوز راه‌اندازی شعبه هرمزگان ۲۳ اسفندماه سال ۹۵ به تصویب هئیت مدیره انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران رسید و این شعبه از سال ۹۶ فعالیت‌های خود را در راستای اهداف انجمن در استان هرمزگان از سر گرفت