تعویق زمان نشست نگاه شهودی به آموزش کودکان

رویدادها گروه برنامه درسی اوان کودکی نشست ها

گروه برنامه درسی پیش دبستان و دبستان مجدد دست بکار شد!

“گروه برنامه درسی پیش دبستان و دبستان” انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری “موسسه مطالعات کودکی مدرس” دانشگاه تربیت مدرس نشست “نگاه شهودی به آموزش کودکان” را به مناسبت نکوداشت روز کودک و هفته ملی نکوداشت کودک برگزار خواهند نمود.

سخنران این نشست دکتر علی حسینی خواه(عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی) بوده و دکتر ابراهیم طلائی و دکتر محمود مهرمحمدی نیز به عنوان اعضا میزگرد در این نشست همراهی و همکاری خواهند نمود.

 نشست مذکور طبق اطلاع رسانی های انجام شده می بایست در مورخ  شنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم علوم انسانی، سالن علامه جعفری برگزار شود که با اطلاع رسانی های انجام شده به زمان دیگری موکول شده است.

اطلاع رسانی های بعدی در این خصوص از طریق وب سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و همچنین شبکه های اجتماعی وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انجام خواهد شد.