استاد تلاشگر

کارگاه ها و دوره های آموزشی گروه های مطالعاتی

با نام خدا

جناب آقای دکتر فرهاد سراجی
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال ۱۳۹۲
با سلام،
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء حضرتعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید.
امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر جنابعالی بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد.
سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
دکتر علیرضا عصاره

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران