استاد تلاشگر برنامه ریزی درسی از دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا
جناب آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی
با سلام،
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء جنابعالی را به  مرتبه استاد تمامی در دانشگاه شهید بهشتی تبریک و تهنیت عرض می نماید.
امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر جنابعالی  بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد.
سلامت و شادکامی حضرتعالی را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
 
دکتر حسن ملکی

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران