دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح کوناگون

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مدیریت آموزشی ایران با مدیریت دکتر محمدرضا بهرنگی
با همکاری

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  و

خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

ساعت ۸ تا ۱۸

الف- هدف: معرفی نظریۀ جدید مدیریت آموزش، نقد و بررسی کاربست شواهد علمی و عملی آن

برنامه:

۱)۸ تا – ۱۰/۴۰ چهارشنبه ۳۰-۱۱-۹۲ :

تلاوت قرآن کریم سپس خوش‌آمدگویی و ارائۀ نظریۀ مدیریت آموزش و نمایش فیلم در کاربست آن: دکتر محمدرضا بهرنگی

۲)پذیرایی۱۰/۴۰الی ۱۱

۳)   ساعت ۱۱ الی۱۲ : نمایش ارائۀ نمونه ویدیو کنفرانس و آموزش مجازی حامی نظریۀ مدیریت آموزش علوم:  آقای بهروز بگلو

۴)   ساعت  11 الی ۱۲ : نماز، نهار و پذیرایی

۵)  ساعت  13/30 الی ۱۵: کارگاه آموزشی مبتنی بر نقد فیلم نظریه مدیریت آموزش در تدریس عملی سه جلسه آموزش و یادگیری مبحث نظریه‌های سازمان و مدیریت دورۀ کارشناسی ارشد و راهنمایی برای بهبود مدیریت یادگیری مباحث علوم مختلف و ایجاد دانش، نگرش و مهارت‌های جدید

۶)  ساعت ۱۵ الی ۱۶: همایش نظریۀ مدیریت آموزش، ارائۀ ۴ مقالۀبرگزیده کاربست نظریه در عمل از فهرست مقالات علمی/پژوهشی تولید شده بر اساس نظریۀ مدیریت اموزشی و مباحث درسی توسط محققان انجمن مدیریت آموزشی ایران با عناوین ریاضیات، حرفه و فن، زیست‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سلامت سازمانی، هندسۀ فضایی، زبان انگلیسی، رهبری توزیعی، اتحادها، شادمانی، بوم‌شناختی، خودکارآمدی، هوش فرهنگی، تاریخ هنر، سرمایۀ فرهنگی، یادگیری سازمانی، علوم زیستی، ذهنیت فلسفی، توانمند سازی، کمک‌های اولیه و احیا، بهداشت روانی، روحیه و حرفه و فن و سایر علوم: 

۱)     لطفی محبوبه (۱۳۹۲). تاثیر الگوی مدیریت آموزش مطالعات اجتماعی اول متوسطه در پیشرفت تحصیلی و گرایش به تسهیم دانش توسط دانش­آموزان منطقه چهار کرج

۲)     ذوقی‌پور سودابه (۱۳۹۲). مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت

۳)      فرناز افکار (۱۳۹۲). تأثیر سبک رهبری توزیعی در مدیریت آموزش زبان انگلیسی در مقایسه با سبک موجود بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم راهنمایی

۴)     نصیری، رحیمعلی (۱۳۹۳). طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

۷) ساعت  16/20 الی ۱۶:   پذیرایی

۸)  ساعت  16/20 الی ۱۶/۵۰: همایش و ارائۀ ۲ مقاله از مقالات برگزیده کاربست نظریه مدیریت آموزش علوم

۵)  عصمت تاج‌آبادی: تأثیرالگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی در مدیریت آموزش اتحاد دبیرستان دخترانه فدک منطقه یک تهران. آمیختگی الگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی با الگوی مدیریت آموزش اتحادها

۶)  نازیلا کریمی: تأثیرات آموزشی و پرورشی کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش درس تاریخ هنر جهان در هنرستانهای حرفه ­ای