صورتجلسه کمیسیون پژوهش ۳ خرداد ۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 تاریخ برگزاری: ۴/۳/۸۹

حاضرین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتر تاجیک اسمعیلی، دکتر طلایی، دکتر سراجی، دکتر آرمند، دکتر علی عسگری، آقای صفایی، آقای حسینی خواه و آقای یزدانی

غائبین جلسه : دکتر امام جمعه، دکتر احمدی

ساعت شروع : ۱۷

ساعت پایان: ۱۹

دستورجلسه :

بررسی و تقسیم کار براساس برنامه سال ۸۹

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

مقرر گردید:

۱-    طی نامه ای به امضای آقای دکتر علی عسگری شرح خدماتی را که انجمن می تواند ارائه دهد با معرفی سوابق انجمن و اعضای هیئت مدیره به شرکت نفت ارسال شود.

۲-       از اعضا کمیسیون رزومه دریافت شود و در سایت قرار گیرد.

۳-       ماده واحده ای جهت تخصیص بخشی از در آمدهای پژوهشی انجمن به کمیسیون پژوهش توسط آقای یزدانی تنظیم و برای اعضا ارسال شود.

۴-       آقای دکتر علی عسگری نسبت به تخصیص هزینه های اجرای برنامه های مصوب اطمینان خاطر دادند. 

تقسیم کار براساس برنامه مصوب کمیسیون به شرح زیر انجام شد:

جدول اجرایی برنامه و بودجه کمیسیون پژوهش در سال ۱۳۸۹

ردیف

رؤس برنامه

مصوبات

بودجه مورد نیاز

۱

شناسایی و جمع آوری اولویت های پژوهشی سازمان های و نهادها جهت  اطلاع رسانی به اعضای انجمن

دکتر سراجی و آقای حسینی خواه  برای این بند تعیین شدند.

———-

۲

شناسایی و دعوت از پژوهشگران و تشکیل حداقل دو نشست توجیهی و تشویقی برای آنها جهت همکاری پژوهشی با انجمن

پس از بحث و بررسی قرار شد دکتر مهرمحمدی برای جلسه آینده پیش نویسی در خصوص نحوه اجرای آن تهیه نمایند .

———-

۳

عقد حداقل ۳ قرارداد پژوهشی جدید

 

———-

۴

تکمیل صفحات وب کمیسیون پژوهش

آقای یزدانی برای این بخش تعیین شدند.

———-

۵

همکاری در برگزاری جلسات ماهانه انجمن با شناسایی و معرفی پژوهش های انجام گرفته در حوزه برنامه درسی

دکترآرمند و دکتر سراجی مسئولیت این بخش را برعهده گرفتند و قرار شدبه همراه بند ۷  این بخش انجام شود. همچنین قرار شد دکتر آرمند پیش نویس گزارش را تهیه و به کمیسیون ارائه دهند.

———-

۶

بررسی عملکرد ۵ ساله انجمن با توجه به برنامه راهبردی انجمن و ارائه راهکارهای لازم در جهت تصحیح برنامه راهبردی (بند ۶ به صورت فوق اصلاح گردید)

قرارشد بر اساس مصوبه هیئت مدیره این بند توسط آقای یزدانی اجرا شود

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ریال

۷

گرد آوری چکیده مطالعات انجام گرفته در حوزه برنامه درسی و معرفی آنها در سایت انجمن

مطابق بند ۵ تعیین مسئولیت شده است اما گزارش کار باید حداکثر تا پایان مهرماه به کمیسیون ارائه شود.

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰

۸

شناسایی موضوعات پژوهشی مغفول در حوزه برنامه درسی و درخواست از سازمان های پژوهشی برای قرار دادن آنها در اولویت های پژوهشی خود

این بند از گزارش بند ۷ استخراج خواهد شد.

———-

۹

تولید لوح فشرده فصلنامه ها و مجموعه مقالات همایش های انجمن، از بدو تأسیس تاکنون، با امکان جستجو بر اساس عنوان و نویسنده

قرار شد آقای یزدانی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ریال

۱۰

انتخاب پژوهش های برتر

به جلسه بعد موکول شد.