گروپ برنامه درسی و فرهنگ برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا 

گروه برنامه درسی و فرهنگ با همکاری پژوهشکده فرهنگ­پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

 

سخنران:

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

موضوع:

 

 

نسبت فرهنگ و قدرت

 

 

(دفاعی کثرت­گرایانه از فضیلت سیاسی)

 

اعضای پنل:

دکتر داوود فیرحی( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر احمد گل محمدی( عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

زمان: شنبه سوم اسفند ۱۳۹۲

ساعت: ۱۵ تا ۱۷

محل برگزاری: سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

 

شماره تماس: ۵۵۴۱۱۷۴۹