اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به طور عادی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی های عزیز
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار میرساند مجمع عمومی سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز چهارشنبه مورخ ۱۰ شهریور ماه ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ در محل باغ دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار خواهد شد. لذا از اعضا محترم که در زمان مذکور جهت شرکت در چهاردهمین همایش سالانه انجمن (فرهنگ و برنامه درسی) در دانشگاه بوعلی سینا همدان حضور دارند دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
– بررسی برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی
– بررسی برنامه جدید ارشد و دکتری رشته
– پرسش و پاسخ با اعضا هیات مدیره
با حضور اعضا هیات مدیره انجمن و اساتید برنامه ریزی درسی دانشگاه های سراسر کشور