نشست رئیس انجمن با رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در این نشست که از ساعت ۱۲ الی ۱۳ روز چهارشنبه ۲۰/۶/۸۷ در دفتر ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سرکار خانم دکتر نیک صفت، برگزار شد، پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری فیمابین مورد بحث قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. امید است با عملیاتی شدن مفاد این تفاهم نامه شاهد همکاری‌های ثمربخش میان انجمن و پروهشگاه باشیم.