سومین دوره مسابقه انشا نویسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
با همکاری
منطقه ۱۳ آموزش و پرورش شهر تهران
برگزار می‌کند
سومین مسابقه انشا نویسی دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس منطقه ۱۳

موضوع‏ها:

اولین روزمدرسه/ اولین سفر/ اولین خانه/ اولین دوست و اولین…

به این می‌اندیشم که …/ در برابر… / من یک “کلمه” هستم

توصیف یک روز پاییزی

راه‏های حفظ زبان فارسی/ راه‏های گسترش کتاب‌خوانی/ راه‏های حفظ محیط زیست/ زبان به چه کار می‌آید

مهلت ارسال آثار:  تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳

علاقه‌مندان می‌توانند در قالب خاطره، گزارش، قطعه ادبی، داستان، مقاله دربارۀ یکی از موضوع‌های مسابقه مطالب خود را تایپ شده، را به این نشانی بفرستند:

ensha@neveshtan.ir

 برای اطلاعات بیشتر به سایت Neveshtan.ir مراجعه فرمایید.

نوآوری و تعلق متن به نویسنده، شرط اول پذیرش برای داوری آثار است.

به تعدادی از برگزیدگان هدایایی تقدیم می‏شود و انشاهای برتر، در یک ویژه‏نامه به چاپ خواهد رسید.

حمایت کنندگان

مؤسسۀ فرهنگی

 منادی تربیت                           

گروه مطالعاتی انشا

انجمن مطالعات درسی ایران

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

   ماهنامۀ

انشا و نویسندگی

 

شماره تماس دبیرخانه : ۸۱۰۳۲۲۰۸ خانم خسروی