کارگاه تخصصی ویژه معلمان و مدیران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
کارگاه تخصصی رویکردهای نوین در تربیت اوان کودکی

مدرس:
دکتر تونی اوود
دکتر ابراهیم طلایی
آقای علی ترقی جاه

زمان:
  20 آبان ماه ۱۳۹۳

محل برگزاری:
سالن آمفی تاتر مرکز همایش‌های بین‌الملل سازمان مدیریت صنعتی
ساعت برگزاری:
  13 الی ۱۹بعدازظهر

هزینه ثبت نام
اعضا انجمن: ۵۰ هزار تومان
ثبت نام آزاد ۸۰ هزار تومان

جهت هماهنگی و ثبت نام با دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با شماره ۸۱۰۳۲۲۰۸ تماس حاصل فرمایید
ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر