فراخوان شماره یک جلسه مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اساتید محترم برنامه ریزی درسی ایران
با تقدیم سلام و ابراز ارادت و احترام به تک تک شما خانم‌ها و آقایان

 

بدینوسیله از شما استدعا می‌شود برای غنا بخشیدن به انتخابات انجمن مطالعات برنامه درسی که مقرر است در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۳ در محل دانشگاه فرهنگیان انجام گیرد، خلاصه‌ای از برنامه‌ها و سوابق خویش را جهت کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسی جهت آشنایی اعضا و درج در سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران حداکثر تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ به دبیرخانه (خانم خسروی به نشانی ایمیل khosravi2006_s@yahoo.com ) ارسال فرمایید
یک بار دیگر از تمامی عزیزان و پیشکسوتانی که برای انجمن مطالعات برنامه درسی ایراو ن ونقش و جایگاه آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور دل می‌سوزانند استدعا دارم برای ارتقا این انجمن که اکنون به عنوان یکی از انجمن‌های موفق ایران عزیز می‌باشد و مشارکت و غنای آن در گرو حضور یکپارچه و همگانی علاقمندان و اعضا محترم انجمن می‌باشد در این انتخابات حضور بهم رسانند.