طریقه ثبت نام در همایش برنامه درسی فاصله نظر و عمل

کارگاه ها و دوره های آموزشی

شرایط ثبت نام در همایش:

حق ثبت نام برای دانشجویان و اعضا انجمن ۶۰ هزار تومان

حق ثبت نام برای اساتید و سایر افراد ۱۰۰ هزار تومان

شماره حساب انجمن ۹۸۵۲۹۵۳۵ بانک تجارت و یا تجارت کارت انجمن به شماره

 

۶۲۷۳۵۳۹۹۹۱۶۶۶۶۳۰ واریز نمایید و جهت ثبت نام با دبیرخانه به شماره ۸۱۰۳۲۲۰۳ و ۸۱۰۳۲۲۰۸ تماس حاصل فرمایید

 

دبیرخانه همایش:

تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق ۲۰۲- دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران