گزارش نشست علمی ماهانه بهمن ماه ۱۳۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در تاریخ چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه هفتمین سخنرانی ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی در سال جاری، اختصاص به ارائه گزارش فرصت مطالعاتی گروهی، سال گذشته عده ای از اعضاء انجمن در سفر به هندوستان و شرکت در کارگاه مشترک با NCERT (National Council of Educational Research and Training)  هند داشت. در این برنامه گزارش سفر آقای دکتر مهرمحمدی، جناب آقای امانی تهرانی، آقای دکتر خلاقی و جناب آقای دکتر دانشفر و خانم دکتر نیک نام به عنوان اعضای هیات شرکت کننده در این سفر و آقای دکتر معافی به عنوان فرد مطلع با نظام آموزشی هند، مطالبی مطرح کردند.

در ابتداء آقای دکترمعافی در خصوص نظام آموزشی هند و وضعیت آموزش و پرورش هند مطالبی گفتند. در ادامه آقای دکتر مهرمحمدی، مطالبشان را با تاکید بر تجارب کشور هند در تولید برنامه درسی ملی بیان کردند و مقایسه هایی با تجربه ایرانی در این خصوص داشتند. سپس آقایان امانی و دانشفر، از دستاوردهای سفرشان در خصوص آموزش علوم و فناوری در هند سخن به میان آوردند و اشاراتی نیز به برنامه درسی علوم جدید کشورمان که از سال گذشته وارد نظام آموزشی شده است نیز کردند. مطالب آقای دکتر خلاقی در خصوص آموزش فنی و حرفه ای و خانم دکتر نیک نام در خصوص گزارش بازدیدشان از مدرسه ای در شهر دهلی نو، در ادامه ارائه شد. در پایان نیز مجدد آقای دکتر معافی پس از استماع سخنان افراد پنلیست، نقطه نظراتشان را در خصوص  مطالب گفته شده بیان داشتند. بخشی از جلسه نیز به نمایش تصاویر تهیه شده از  بخش های مختلف  مورد بازدید در هند اختصاص داشت. امید است که این جلسه ضمن انتقال دستاوردها و تجارب سال گذشته انجمن به علاقمندان، موجبات بهتر انجام شدن سفر مطالعاتی گروهی سال جاری اعضا به کشور کره جنوبی را فراهم آورده باشد.

علاقمندان برای اطلاع از جزئیات این جلسه می توانند، فایل صوتی آن را از وبلاگ آقای دکتر صفایی تهیه نمایند. بعلاوه کتاب ها، کاتالوگها، خبرنامه ها و کلیه مستنداتی که آقای دکتر مهرمحمدی از این بازدید علمی  داشتند در اختیار مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت تا علاقمندان، امکان استفاده داشته باشند.