اطلاعیه درخصوص ارائه پوستر در همایش سیزدهم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر مورد پذیرش کمیته علمی همایش برنامه درسی در ایران: فاصله نظر و عمل قرار گرفته است، می‌رساند برای تهیه پوستر می‌توانید کل مقاله را با توجه به ذوق و سلقیه و خلاقیت خودتان در ابعاد A2 آماده و در روز همایش برای نصب روی تابلوهای مربوط به پوستر نصب نمایید.