بررسی چالش ها و فرصتهای آموزش فلسفه به کودک و ارائه الگوئی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشجو: فاطمه السادات موسوی

استاد راهنما: خانم دکتر افضل السادات حسینی

استاد مشاور: آقای دکتر یحیی قائدی

تاریخ تصویب پروپزال:۱۶/۱۲/۱۳۸۷

چکیده

در سالهای اخیر اقبال زیادی به سمت پرورش مهارتهای تفکر و بالا بردن سطح استدلال و خلاقیت فکری در نظام آموزش و پرورش جهان، صورت گرفته است.یکی از این برنامه که در سال های اخیر در این راستا توسعه یافته برنامه آموزش فلسفه به کودکان است. تجربه جهانی و شواهد به دست آمده در بیش از ۵۰ کشور دنیا نشان می دهد که فلسفه برای کودکان به رشد مهارت های فکری در کودکان کمک کرده است.در حال حاضر در کشور ما نیز لزوم اجرایی کردن این طرح برای مسئولان آموزش و پرورش مطرح شده است .اماهر طرحی در ابتدای شکل‌گیری و اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است که طرح آموزش فلسفه به کودک نیز از این امر مستثنی نیست. غفلت از شناسایی این چالش ها و ظرفیت های پیش روی این برنامه، می تواند منجر به اجرای الگوی نا مناسب و توخالی شود که ضایعات زیاد و جبران ناپذیری  را در سطح تعلیم و تربیت ایجاد کند.بنا براین با توجه به اهمیتی که این مسئله دارد در این پژوهش سعی می شود به شناسایی این چالش ها و فرصت ها بپردازیم.
شیوه ای که در این جا  برای  شناسایی موانع در نظر گرفته شده بررسی تجربه های اجرایی در زمینه کار آزمایشی این طرح است.در حال حاضر موسساتی در این رابطه مشغول به فعالیت هستند که مطمئنا تجربه های اجرایی، آنها را با موانع و فرصت هایی مواجه کرده است؛ بنابراین سعی ما براین است که با بهر ه گیری از تجارب متخصصان و بانیان اجرایی این برنامه  به صورت انجام مصاحبه زمینه را برای شناسایی این موانع مهیا کنیم.در نهایت هدف این است که با انتخاب موضع مناسب در برابر این چالش و تبدیل آنها به فرصت و نظر خواهی از متخصصین این حیطه ، الگویی مناسبی  برای اجرای این برنامه ارائه دهیم.