نتایج داوری ایده های برتر دانشجویی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

پیرو فراخوان ایده های برتر دانشجویی در حاشیه سیزدهمین همایش علمی- تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان "برنامه درسی ایران؛ فاصله نظر و عمل"، اسامی نویسندگان سه ایده برتر دانشجویی به شرح زیر اعلام می شوند:

۱-      ایده برتر اول: فرزانه فرزاد نیا – چرایی شکاف بین نظریه و عمل در حوزه مطالعات برنامه درسی از زبان یک دانشجو

۲-      ایده برتر دوم: مرضیه عقدایی – حل مساله؛ میراث دیویی

۳-       ایده برتر سوم: عابده بهمن پور – به کار گیری سطوح طراحی، اجرا و بازبینی (مشارطه، مراقبه، محاسبه) در سطح کار مربیان

دانشجویان نام برده در اسرع وقت، اقدام به طراحی و چاپ پوستر های خود در ابعاد A2 نموده و پوسترهای مربوطه را در روز همایش (۳۱/۲/۱۳۹۴) به مسئولین کمیته دانشجویی تحویل دهند.

 

                                                                                       کمیته دانشجویی کمیسیون توسعه

 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران