معرفی اعضا هیات مدیره جدید انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اساتید و اعضا محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند پیرو انتخابات هیات مدیره مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه که در دانشگاه تربیت مدرس با حضور جمع کثیری از شما سروران برگزار شد، سر انجام اولین جلسه رسمی هیات مدیره جدید برای انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار انجمن با حضور ۵ نفر منتخب (جناب آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر ملکی، دکتر عصاره،دکتر علی عسگری و دکتر حسنی‌خواه ) و در حضور بازرس محترم سرکار خانم دکتر صمدی و در رکاب جناب دکتر صدری در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد که پس از مذاکره و توافق کلی گروهی نتیجه به این شرح تصویب شد.
جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان رئیس
– جناب آقای دکتر حسن ملکی به عنوان نایب رئیس انجمن
جناب آقای دکتر علیرضا عصاره خزانه دار انجمن
جناب آقایان دکتر مجید علی عسگری و دکتر  علی حسنیخواه  به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی
و جناب آقایان دکتر امانی طهرانی، دکتر سعید صفایی موحد به عنوان اعضا علی البدل و سرکار خانم دکتر صمدی به عنوان بازرس انجمن و آقای دکتر محسن آیتی به عنوان بازرس علی البدل به وزارت علوم و اداره ثبت شرکتها اعلام خواهد شد.
دکتر سعید صفایی موحد یکی از اعضا و خانمها خسروی و شجاعی هم در جلسه حضور داشتند که امیدوارم با همکاری عزیزان انجمن به أهداف عالیه خود برسد.
 خواهشمند است حمایت خود رابا اراىه راهکار و پیشنهاد و انتقادهای سازنده اعلام نمایید
به امید انجمنی پویاتر از همه أدوار گذشته