تبریک به رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
بسمه تعالی
جناب آقای دکترعلیرضا عصاره
عضو محترم هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
از جانب هیات محترم مدیره انجمن، انتصاب شایسته شما را به ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش صمیمانه تبریک گفته و موفقیت جنابعالی را در راه اعتلای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از درگاه ایزد سبحان آرزومندیم.
محمود مهرمحمدی- رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران