استاد تلاشگر در سال ۱۳۹۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا نیلی
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
با سلام و احترام

به نمایندگی از طرف اعضا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء جنابعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید. امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر جنابعالی بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد. سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.

محمود مهرمحمدی-  رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران