پیام تسلیت رئیس انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون
هاشمی رفسنجانی، نماد توسعه گرایی در انقلاب اسلامی، از دست انقلاب رفت!

این رخداد را باید تلخ ترین رخداد سال های اخیر برای ملت ایران بحساب آورد. از دست دادن یک سرمایه ارزشمند و بی نظیر را نمی توان به گونه ای دیگر فهم و تفسیر کرد.

خداوند به بازماندگان که ملت رشید و فهیم ایران و در درجه بعد همه ازاد اندیشان و آزادی خواهان جهان هستند، توفیق ایستادگی و مقاومت در برابر نا ملایماتی که ممکن است نیل به هدف های متعالی را بعضا دور از دسترس بنمایاند عنایت فرماید و روح این مجاهد نستوه را با اولیاء خود محشور نماید. امین
محمود مهرمحمدی
رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران