فراخوان پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

فراخوان پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

موضوع:

تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

 

مقدمه:

کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن جامعه هستند و باید به گونه ای تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارت های گوناگون برخوردار باشند. این نوع تربیت، مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت­ها و امکانات موجود در بخش نظام آموزش و برنامه درسی جامعه است. از آنجا که فلسفه اصلی شکل گیری مدارس و دانشگاه ها، تربیت شهروندانی مولد و فعال برای جامعه است، لذا طراحی آموزش و برنامه های درسی مناسب برای تحقق اهداف تربیت شهروندی یک ضرورت اساسی است. در حال حاضر، اهمیت مقوله تربیت شهروندی در نظام های آموزشی جهان آنچنان افزایش یافته که نه تنها بسیاری از اندیشمندان و محققان، مطالعات و پژوهش‌های خود را بر آن متمرکز کرده اند بلکه دروس مستقلی تحت عنوان تربیت شهروندی، مهارت های زندگی، تربیت مدنی و نظایر آن در برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شده است. البته باید یادآور شد گرچه پرداختن به مسأله تربیت شهروندی از جمله مسئولیت های اصلی نظام آموزش و برنامه درسی است، لیکن پشتیبانی نهادهای دیگر جامعه، به ویژه نهادهایی که صبغه فرهنگی و اجتماعی دارند، برای سهولت نیل به اهداف این نوع تربیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با درک اهمیت موضوع، درصدد برگزاری پانزدهمین همایش ملی سالانه خود تحت عنوان«تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» برآمده است. بدینوسیله از کلیه صاحبنظران، استادان، معلمان، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و دیگر علاقه مندان گرامی دعوت می شود با ارائه یافته‏های پژوهشی و طرح دیدگاه ها و ایده‏های مرتبط با موضوع در این رویداد علمی ارزشمند مشارکت نمایند. امید است این رخداد علمی فرصتی را برای کنشگران جامعه به ویژه کنشگران عرصه آموزش و برنامه درسی فراهم کند تا بتوانند با اختیار رویه های درست، موجد اثرات مبارک در حوزه تربیت شهروندی کشور باشند.

هدف اصلی:

تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت شهروندی در جامعه

اهداف فرعی:

۱٫       بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین یافته های پژوهشی، نظریه ها، الگوها و رویکردهای علمی درباره تربیت شهروندی

۲٫       مرور تجارب و دستاوردهای ملی و جهانی در باب تربیت شهروندی و فرصت ها و چالش های پیش روی آن

۳٫       ارتقاء دانش و نگرش کنشگران، ذی نفعان و مخاطبان مختلف نظام آموزش و برنامه درسی و دیگر بخش های مرتبط جامعه در­خصوص مسأله تربیت شهروندی

 

 

محورهای اصلی و فرعی:

۱-     مبانی تربیت شهروندی

۱-۱-            مبانی تاریخی تربیت شهروندی

۱-۲-             مبانی فلسفی تربیت شهروندی

۱-۳-            مبانی سیاسی تربیت شهروندی

۱-۴-            مبانی اجتماعی- فرهنگی تربیت شهروندی

۱-۵-            مبانی روان شناختی تربیت شهروندی

۱-۶-            مبانی هنری و زیبایی شناختی تربیت شهروندی

۱-۷-            مبانی دینی تربیت شهروندی

۱-۸-            مبانی حقوقی و قانونی تربیت شهروندی

۲-         مفاهیم و مولفه های تربیت شهروندی

۲-۱-            تربیت شهروند آگاه به مسائل جامعه

۲-۲-            تربیت شهروند آگاه به حقوق فردی و اجتماعی

۲-۳-            تربیت شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت جو

۲-۴-            تربیت شهروند دموکراتیک

۲-۵-            تربیت شهروند انتقادپذیر و انتقادگر

۲-۶-            تربیت شهروند عدالت خواه

۲-۷-            تربیت شهروند صلح جو و امنیت طلب

۲-۸-            تربیت شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری

۲-۹-            تربیت شهروند حافظ محیط زیست

۳-         اسناد بالادستی و تربیت شهروندی

۳-۱-            سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت شهروندی

۳-۲-            سند برنامه درسی ملی و تربیت شهروندی

۳-۳-            سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تربیت شهروندی

۳-۴-            منشور حقوق شهروندی و تربیت شهروندی

۴-         نظام آموزشی و تربیت شهروندی

۴-۱-            تربیت شهروندی در آموزش های پیش از دبستان

۴-۲-            تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره ابتدایی

۴-۳-            تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره متوسطه اول و دوم

۴-۴-            تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی نظام آموزش عالی

۴-۵-            تربیت شهروندی و برنامه درسی پنهان

۴-۶-            تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه تعلیم و تربیت رسمی

۴-۷-            تربیت شهروندی و تربیت معلم پیش از خدمت

۵-         نهادهای عمومی و تربیت شهروندی

۵-۱-            تربیت شهروندی و نقش نهادهای مدنی، انتظامی و قانونی ملی

۵-۲-            تربیت شهروندی و نقش نهادها و ارکان محلی

۵-۳-            تربیت شهروندی و نقش شهرداری ها

۵-۴-            تربیت شهروندی و نقش سازمان صدا و سیما

۵-۵-            تربیت شهروندی و نقش سازمان های متولی بهداشت و سلامت

۵-۶-            تربیت شهروندی و نقش سازمان های غیر دولتی

۵-۷-            تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه عمومی

۶-         فضای سایبر و تربیت شهروندی

۶-۱-            حقوق و مسئولیتهای الکترونیکی و تربیت شهروند الکترونیک

۶-۲-            دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک

۶-۳-            زیرساخت های فناوری و تربیت شهروند سایبر

۶-۴-            شبکه های اجتماعی مجازی و تربیت شهروند سایبر

۶-۵-            تربیت شهروند سایبر و نقش کنشگران عرصه رسانه و شبکه های اطلاعاتی

۶-۶-            فرصت های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر

۶-۷-            آسیب های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر

۷-         فرهنگ و تربیت شهروندی

۷-۱-            فرهنگ ملی و تربیت شهروندی

۷-۲-            قومیت و تربیت شهروندی

۷-۳-            جنسیت و تربیت شهروندی

۷-۴-            فرهنگ خانواده و تربیت شهروندی

۷-۵-            فرهنگ مدرسه و تربیت شهروندی

۷-۶-            فرهنگ دانشگاه و تربیت شهروندی

۷-۷-            شهروندی فرهنگی و تربیت شهروندی

۸-         سایر محورهای مرتبط با موضوع همایش

تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری همایش:  16 و ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات: ۲۵ آذر ۱۳۹۶( فرمت چکیده تفصیلی از طریق سایت همایش قابل دسترس است)

اعلام نتایج داوری مقالات: ۵ بهمن ۱۳۹۶

ثبت نام در همایش: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

ثبت نام اضطراری با هزینه اضافی: تا سه روز قبل از همایش

رایانامه:  icsaconference15@gmail.com و icsaconference15@yahoo.com

وبگاه: http://icsaconference15.ir

کانال تلگرامی: https://t.me/icsaconference15