فراخوان طراحی نشانه (لوگو)

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با هدف گسترش دانش موضوعی و عملی برنامه درسی در نظر دارد به شناسایی ؛تقدیر و معرفی رساله های , دکترای برتر دفاع شده در حوزه برنامه درسی در قالب " جایزه دکتر شریعتمداری " بپردازد که این مهم می تواند گامی موثر در جهت ارتقا یادگیری, آموزش و بهبود اقدامات و سیاست‌های تربیتی ایفا ‌کند از اینرو از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می اید در فراخوان طراحی نشانه (لوگو) ما را یاری نمایند.
چارچوب طراحی:
تعلیم و تربیت بستر ساخته شدن و بازسازی اندیشه
تفکر و خردورزی نقادانه
مطالعات برنامه درسی (پژوهش در برنامه درسی)
رساله‌های دکتری (گزارش مکتوب کنش دانش‌پژوهانه دانشجویان با دانشوران رشته)
دکتر علی شریعتمداری پدر تعلیم و تربیت ایران
مشخصات عمومی و فنی:
طرحهای ارسالی در فرمت JPEG با کیفیت بالا، مد RGB، با حداقل وضوح ۳۰۰ DPI و در ابعاد حداقل ۲۰ در ۲۰ سانتیمترتهیه و ارسال شود.
 نشانه بصورت تصویری باشد.
نشانه باید به صورت رنگــی و تک رنگ قابل استفاده باشد. 
نشانه باید در ابعاد کوچک و بزرگ، خوانایی و تناسب ظاهری و مفهومــی خود را از دست ندهد.
نشانه نباید در کل و جزء با سایر نشانه ها و نمادهای ثبت شده ایرانی و خارجـی تشابه داشته باشد.
از پرداختن به کلیشه های رایج و تکراری خوداری شود.
اصول سادگی زیبایی و گویایی در نشانه مورد توجه باشد

⚜هدیه طرح برگزیده:
یک عدد نیم سکه بهار آزادی