گزارش همایش نقد و بررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از منظر زبان شناسی و برنامه ریزی درسی

سال سوم، شماره چهاردهم


 
بسمه تعالی
از آنجایی که برنامه درسی آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی جایگاهی ارزشمند و حیاتی در تعلیم و تربیت ، انتقال علوم وفنون و ارزشهای دینی و ملی به دانش آموزان و آینده سازان این مرز و بوم دارد ، گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان از موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی همایش “نقد وبررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی” را برگزار کرد. همایش مذکور در روز پنج شنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۸ از ساعت ۱۷-۹ در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و با حضور تنی چند از صاحبنظران، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و معلمان برگزار شد. در این همایش برنامه درسی زبان آموزی از دو منظر برنامه ریزی درسی و زبانشناسی مورد نقد و نظر قرار گرفت. در ابتدا آقای دکتر قاسم پور مسئول گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی به معرفی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی پرداختند. سپس خانم دکتر نعمت زاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و خانم دکتر غیاثیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور از منظر زبانشناسی به نقد برنامه درسی مذکور پرداختند. موضوع سخنرانی اساتید یاد شده به ترتیب شامل ” واژگان در برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی و فارسی اول بخوانیم” و “تحلیل انتقادی از گفتمان حقوق زبان در کتب درسی فارسی دوره ابتدایی” بود. در ادامه خانم بابایی به نمایندگی از جامعه آموزگاران سخنرانی کرد. پس از وقت استراحت بخش دوم برنامه با سخنرانی آقای دکتر محمدیان ریاست سازمان پژوهش آغاز گردید. در ادامه آقای دکتر نوریان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و خانم دکتر دانای طوس عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان از منظر برنامه ریزی درسی به سخنرانی پرداختند. موضوع سخنرانی اساتید یاد شده به ترتیب شامل ” بررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از جنبه اهداف تجربه- های یادگیری و عمل” و ” آموزش مهارتهای زبانی در برنامه درسی زبان ملی استرالیا و ایران : مستقل از بافت یا ایدئولوژیکی ” بود.پس از وقت نماز و ناهار میزگردی با حضور مولفین کتابهای فارسی دوره ابتدایی و مدیریت آقای دکتر اکبری مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تالیف جهت پاسخ به نقدها و سئوالات حضار برگزار گردید. این همایش بستر مناسبی را جهت نقد و نظر،تحلیل و ارایه راهکارهای مناسب از سوی صاحب نظران ،محققان، دانشجویان،آموزگاران و دست اندرکاران برنامه درسی زبان آموزی فراهم آورد.لازم به ذکر است که حدود ۵۰ نکته از سخنرانی های انجام شده در این همایش استخراج شده و جهت کاربست به گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تالیف ارسال شده است.
معصومه نجفی پازوکی
سرپرست گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان