اهم فعالیت های دکتر محمدرضا سنگری

سال سوم، شماره چهاردهم


 
۱٫ آسیب شناسی خواندن – اداره آموزش و پرورش شهر کاشان- مهرماه ۱۳۸۸
۲٫ روش ها و نوآوریها در املا فارسی- اداره آموزش و پرورش لارستان استان فارس- آبان ۱۳۸۸
۳٫ روش های زبان آموزی و مشکلات نارسایی های کودکان در آموزش- اداره اموزش و پرورش منطقه ۱۰تهران- آذر۱۳۸۸
۴٫ مهارت های زبان آموزی با تکیه بر مهارت گوش دادن و سخن گفتن- اداره آموزش و پرورش رودهن- آذرماه ۱۳۸۸
۵٫ روشهای زبان اموزی در کلاس های چند پایه- اداره آموزش و پرورش رامهرمز خوزستان- آذرماه ۱۳۸۸
۶٫ روشهای آموزش نگارش انشا- اداره اموزش و پرورش نیریز استان فارس- آذرماه ۱۳۸۸
۷٫ روشهای تقویت مهارتهای زبانی در مدارس- آموزش و پرورش استان قزوین- دی ماه ۱۳۸۸

۱ پاسخ در “اهم فعالیت های دکتر محمدرضا سنگری

دیدگاه ها بسته شد است