همایش های یادگیری الکترونیکی

همایش های گذشته


 
برگزاری همایش ها و کنفرانس ها مختلف در یک حوزه علمی به توسعه آن می افزاید و موجب افزایش انگیزه پژوهشگران آن حوزه می شود. دو سه سال بعد از توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران برگزاری سلسله همایش های سالانه آن راه اندازی شد. امسال پنجمین همایش «یادگیری الکترونیکی در دانشگاه امیرکبیر تهران، روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۸۹ در سطح بین المللی برگزار می شود. همایش های قبلی به ترتیب از سال اول در دانشگاه زنجان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه خواجه نصیر طوسی و چهارمین همایش آن در دانشگاه علم و صعنت به صورت بین المللی برگزار شده است. در این همایش ها پژوهشگران و فعالان یادگیری الکترونیکی از حوزه های مختلف؛ علوم انسانی، علوم تربیتی، فنی مهندسی، هنر و کشاورزی شرکت می کنند و طیف وسیعی از علایق تخصصی را شکل می دهند.
همچنین دانشگاه های علوم پزشکی نیز با درک ضرورت توسعه یادگیری الکترونیکی در این حوزه به صورت سالانه همایش هایی را برگزار می کند. اولین همایش این حوزه دو سال پیش در دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و امسال نیز قرار است در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شود.