جدول برگزاری کارگاه ها در همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام

سال سوم، شماره نوزدهم
جدول برگزاری کارگاه ها در همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام

مورخ ۱۲ الی ۱۴ آذر ۱۳۸۹  جزیره کیش
لازم به ذکر است ازآنجاییکه ظرفیت هر کارگاه ۳۰ نفر میباشد اولویت ثبت نام در کارگاه ها با افراد زیرمیباشد:
۱-افرادی که وجه ثبت نام در همایش را به حساب مربوطهواریز کرده اند
۲ افرادی که زودتر در کارگاه ثبت نامنمایند.
برنامه کارگاه ها به صورت زیر اعلام  شده است :
شماره
عنوان کارگاه
ارایه کننده
ظرفیت
توضیح
۱
ارایه مدلی برای پرداختن به ماهیت علم در آموزش علوم
آقای دکتر
منصور وصالی
۳۰ نفر
این کارگاه با ارایه یک مدل به‌عنوان مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ایده‌های ماهیت علم را در کلاس پیاده کرد. شرکت کنندگان ضمن اجرای یک فعالیت عملی با اندیشه‌ی اصل ماهیت علم در آموزش علوم آشنا می‌شوند.
۲
افزایش آگاهی دانش‌آموزان با مبانی زیست فناوری با استفاده از وسایل کمک‌آموزشی
ستاد توسعه زیست فناوری
۳۰ نفر
در این کارگاه بسته‌ی آموزشی ژن‌آموز- ۱ برای معرفی عملی زیست- مولکول بنیادین DNA به دانش‌آموزان دبیرستانی و سایر دانش‌پژوهان مبتدی در عرصه‌ی ژنتیک و زیست فناوری ارائه و به کار گرفته می‌شود.
(به شرکت کنندگان در این کارگاه یک بسته‌ی ژن آموز هدیه داده خواهد شد.)
۳
تدریس فناوری نانو به دانش‌آموزان دبیرستانی
ستاد توسعه فناوری نانو
۳۰ نفر
در این کارگاه ضمن انجام چند آزمایش درباره اثر اندازه‌ی نانو مواد بر خواص فیزیکی آن‌ها، شرکت کنندگان با برخی از کاربردها‌ی محصولات نانو آشنا خواهند شد.
( به شرکت کنندگان در این کارگاه بسته‌ای حاوی کتابها، CDها و بازیهای آموزشی هدیه داده خواهد شد.)
۴
نقش بازخورد در ارزشیابی توصیفی
خانم مهندس طاهره رستگار
۳۰ نفر
در این کارگاه شرکت‌کنندگان در فعالیت‌هایی که بر نکات پیچیده و ظریف ارزشیابی توصیفی متمرکز است درگیر می‌شوند تا در عمل نکات مهم در ارزشیابی توصیفی را کشف کنند.
۵
آموزش علوم به روش پژوهش محور با کمک دستیار آموزشی
خانم دکتر شکرباغانی و همکاران
۳۰ نفر
در این کارگاه شرکت‌کنندگان با فعالیت‌های چالش بر انگیز از کتاب علوم‌تجربی دوره ابتدایی مواجه می شوند و در عمل با کمک دستیارآموزشی، با اجرای ارزشیابی مستمر، فردی و گروهی درگیر می شوند.
۶
هنر پرسیدن و هنر پاسخ دادن در کلاس علوم
آقای دکتر محمود امانی طهرانی
۳۰ نفر
در این کارگاه شرکت‌کنندگان در یک زنجیره فعالیت عملی ساده، جذاب و سرگرم کننده در ۳ مرحله درگیر می‌شوند و به شناخت عمیق‌تری از مفهوم پرسش و انواع پرسش‌ها دست می‌یابند.
۷
الگوی تدریس E5 در کلاس علوم
آقای
علاء سلاله نوری
۳۰ نفر
در این کارگاه شرکت‌کنندگان در یک سلسله فعالیت عملی در پاسخ مرحله، با استفاده از وسایل آزمایش ساده با چگونگی تدریس مفهوم چگالی، شناوری و کاربرد آن در زندگی روزمره به روش E5 آشنا می‌شوند.