بار دیگر … موفقیتی جدید از جوانان ایرانی

سال سوم، شماره نوزدهم


 
بار دیگر جوانان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم مقام آفرین بوده اند. با اینکه در مدارسمان آموزش نجوم انجام نمی شود اما جوانان ایرانی با ذوق و علاقه ذاتی به دنبال یادگیری نجوم هستند. آنان بار دیگر سرافرازانه پرچم ایران را برافراشتند و تیم دانش آموزی المپیاد نجوم ایران در المپیاد جهانی نجوم سال۲۰۱۰ که در چین برگزار شد با کسب رتبه ی سوم جهانی بعد از هند و لهستان قرار گرفتند و با موفقیت به ایران بازگشتند. به گفته ی رییس المپیاد جهانی نجوم در چین : تیم ایران هر سال قوی تراز گذشته در المپیاد نجوم شرکت می کند.
در اینجا لازم است تا از مسولان آماده سازی تیم المپیاد نجوم، باشگاه دانش پژوهاتن جوان به ویژه از جناب آقای دکتر جمالی ریاست محترم باشگاه سپاسگذاری و قدردانی گردد.