تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید

سال سوم، شماره نوزدهم

آغاز سال تحصیلی ۹۰-۸۹ و فرا رسیدن بهار آموزش مبارکباد.
به امید آنکه سال تحصیلی ۹۰-۸۹ سال موفقیت های هرچه بیشتر پیشگامان عرصه ی علم و دانش در ایران زمین با شد.