برگزاری کلاس های آموزش فلسفه به کودکان در شهرستان نی ریز

سال سوم، شماره بیست و سوم

ک دوره کلاس های آموزش فلسفه به کودکان با همکاری کمیسیون مشاوره بانوان در شهرستان نی ریز برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس ها، آشنایی والدین با تاریخچه، اهداف و روش های آموزش فلسفه به کودکان بود. جوادفرزانفر، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت معلم تهران، که مدرس این کلاس ها بود، برگزاری چنین کلاس هایی را برای همه قشرها ثمربخش دانست و آن را برای پرورش تفکر کودکان حیاتی ذکر کرد. برخی از منابعی که در این کلاس ها از آن استفاده شد، عبارت بود از:
۱- آموزش فلسفه به کودکان، نویسنده: دکتر یحیی قائدی
۲- هم این هم آن نویسنده: دکتر مرتضی خسرونژاد
۳- داستان های فلسفی، نویسنده: فیلیپ کم، ترجمه ی احسانه باقری
۴- داستان هایی برای فکر کردن، نویسنده: رابرت فیشر
لازم به ذکر است که شهرستان نی ریز از شهرهای استان فارس می باشد که فاصله آن تا مرکز این استان ۲۲۵ کیلومتر است.