نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نوآوری­ها

سال چهارم، شماره بیست و هفتم

نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نوآوری­ها در ایام ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۳۹۰ در مرکز تربیت معلم علامه امینی (معین) تبریز برگزار خواهد شد. در پایگاه اینترنی این کنفرانس به آدرس www.ea.medu.ir/tttaa اهداف کنفرانس به شرح زیر اعلام شده است:
۱٫ مقالات علمی و ایده های نو در ریاضی (جبر، آنالیز، هندسه، آمار و …. )
۲٫ تکنولوژی های جدید آموزش ریاضی و آموزش از راه دور و نقش اینترنت
۳٫ بررسی نرم افزارهای ریاضی
۴٫ روش های آموزشی پروژه محور در ریاضی
۵٫ مشکلات آموزش ریاضی در سطوح مختلف آموزشی مدرسه، دانشگاه و ارائه راهکارها
۶٫ ارتقاء رشد تفکر ریاضی و طرح مسائل نو
این کنفرانس با همکاری مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ، انجمن ریاضی ایران و دانشگاه تبریز برگزار می گردد.