معرفی همایش بین المللی

سال چهارم، شماره سی ام


 
گردآورندگان:
دکتر ابراهیم طلایی، استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
سولماز نورآبادی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران

Global Conference on Education
۴ to 5 May 2012
Ontario, United States

The GCE is an international refereed conference dedicated to the advancement of the theory and practices in education. The GCE
promotes collaborative excellence between academicians and professionals from Education
The deadline for abstracts/proposals is 1 April 2012.
Enquiries: edconference@uofriverside.com
Web address: http://www.uofriverside.com/edconference.html

International Conference of Cultural and Social Aspects of Research
۲۲ to 24 March 2012
San Antonio, United States
همایش بین المللی ابعاد فرهنگی و اجتماعی پژوهش که نیمه دوم اسفند ۱۳۹۰ در سن انتونیو برگزار خواهد شد.

This conference will be an International Forum for those who wish to present their projects, papers, and discuss the international, multicultural, social and migration issues in the field of Research and Education.
The deadline for abstracts/proposals is 31 December 2011.
Enquiries: icill@uiwtx.edu
Web address: http://www.uiw.edu/education/conference.html
۱th International Conference on Islamic Scholasticism
۱۴ – ۱۶ April 2012

اولین کنفرانس بین المللی مدرسه گری اسلامی
دلالت های نظام های آموزش عالی در دوره اوج نمودن ایرانی-اسلامی برای مواجهه با چالش های کنونی آموزش عالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات با همکاری واحد انگلستان این دانشگاه اولین کنفرانس بین المللی مدرسه گری اسلامی را در تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۱ (۱۴ – ۱۶ April 2012) برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی روش های مواجهه با چالش های کنونی آموزش عالی از طریق واکاوی نقادانه تجربه آموزشی بعد از دوره آموزش عمومی (که در حال حاضر آموزش عالی نامیده می‌شود) در تمدن اسلامی و ایرانی خصوصا زمانی که مسلمانان در قرون ۱۰ تا ۱۵ میلادی به اوج توسعه و خلق علمی رسیده بودند می باشد. گرچه همه ویژگی‌ها، روش‌ها، اهداف و ارزش‌های نظام‌های آموزش عالی گذشته (مانند مدارس نظامیه، آکادمی جندی شاپور، بغداد و قاهره …) ممکن است برای رفع چالش‌های کنونی دانشگاه‌ها مستقیماً بکار نیاید، استدلال اصلی این کنفرانس این است که آموزش عالی کنونی از منظر اهداف، روش‌ها و ارزش‌ها نیاز به
باز تعریف دارد و چنانچه این بازنگری در سایه برگشت و تبیین ماهیت و ارزش‌های بنیادین آموزش در سطح عالی و بررسی تجارب موفق دوره ای که از آن بعنوان رنسانس علمی مسلمانان نام می برند، انجام گیرد، بر غنای بحث از منظر دانشی و تجربی افزوده و از افتادن به ورطه تکرار اشتباهات گذشته تا حد امکان جلوگیری می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال چکیده به سایت کنفرانس به آدرس www.icis2012.com مراجعه گردد.
ششمین همایش ارزیابی کیفیت دانشگاهی
مرکز ارزیابی دانشگاه تهران در ادامه همایشهای ارزیابی درونی، ششمین همایش را با عنوان “ارزیابی کیفیت دانشگاهی” در ششم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ برگزار میکند. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنند. http://cuqa.ut.ac.ir/forms/hamayesh6/hamayesh6.jpg
پوستر همایش نیز در ادامه پیوست شده است.