جلسه دفاع کارشناسی ارشد

سال چهارم، شماره سی ام

تاثیرات جهانی ( بین‌المللی) ‌شدن بر آموزش از راه دور و باز
( مورد کاوی: دانشگاه پیام نور)
استاد راهنما: دکتر مقصود فراستخواه
استاد مشاور: دکتر رضا منیعی
در صورت علاقمندی به این حوزه، فایل پاورپوینت جلسه دفاع ارسال می گردد.