همایش سوم: برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سومین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفنده ماه ۱۳۸۲ با عنوان برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران برگزار شد.