فراخوان هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش کوتاهی از برگزاری هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:
همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی چالشها و فرصتها در تاریخ ۸ و ۹ آبان ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران برگزارشد.

درافتتاحیه  این همایش دو روزه که با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی در حوزه آموزش و برنامه درسی برگزارشد، دکتر قاسم علیزاده افروزی رئیس دانشگاه مازندران در سخنانی بر لزوم تدوین برنامه های درسی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تاکید کرد و گفت: آموزش از دوره پیش دبستانی تا عالیترین مقطع تحصیلی باید در راستای چشم انداز سند چشم انداز توسعه کشور قرار داشته باشد.
عبدالوحید فیاضی رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از حافظه محوری رایج در مراکز آموزشی آنرا آفت بزرگی برای توسعه علمی کشور برشمرد و گفت: شیوه های مشارکتی باید جایگزین روشهای رقابتی در نظام آموزش کشور شود.
وی همچنین با بیان اینکه آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در نظام تعلیم و تربیت کشور مغفول مانده است به کم توجهی به تفاوتهای فردی در سیستم آموزشی اشاره و خاطر نشان کرد: وضع موجود برنامه ریزی درسی ایران متمرکز وکم توجه به قابلیتها و توانمندیهای افراد است که این امر زمینه ساز آسیبهای جدی برای نظام آموزشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه جهانی شدن را می توان فرصتی برای توسعه تعلیم و تربیت تلقی کرد اظهار داشت: ملت بی هویت با صرف جهانی شدن فناخواهد شد در حالیکه ملتهای دارای پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی با استفاده از سرمایه های بومی و برنامه ریزی درست می توانند چالش ناشی از جهانی شدن را به فرصت تبدیل نمایند.
در ادامه همچنین مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش کشور با اشاره به اینکه تدوین سند برنامه ملی درسی کشور از ۲ سال پیش در کشور آغاز شده است گفت: تدوین نهایی این سند که اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت و نیاز واقعی جامعه در آن تبیین شده است تا پایان امسال انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین ذوعلم، تربیت جوانان با اخلاق،دارای روحیه مشارکتهای اجتماعی و مهارتهای فردی را از عمده ترین اهداف سند برنامه درسی کشور برشمرد و گفت: برنامه ریزی فعلی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت نتوانست پاسخگوی نیاز واقعی دانش آموزان و معلمان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی عمده ترین ماموریت امسال دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی آموزش و پرورش است گفت: تحقق ارزشیابی توصیفی در دوران ابتدایی نیازمند تغییر اصولی در کتابهای درسی این مقطع است.
دکتر صمد ایزدی دبیر علمی این همایش نیز در بیاناتی ، تبیین و تحلیل دیدگاهها و نظریه های مرتبط با جهانی شدن،نقد و اریابی نظام های آموزشی در ارتباط با این پدیده و شناخت ابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جهانی شدن را از اهداف برگزاری همایش عنوان و از ارسال ۴۱۴ مقاله به دبیرخانه همایش خبرداد .وی گفت از مجموع مقالات رسیده ۱۰۲ مقاله پذیرفته شد که ۳۲ مقاله به صورت سخنرانی در همایش رائه خواهد شد.
 همچنین دکتر مهر محمدی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  در خصوص بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر اشکال دانش سخنرانی کرد و دکتر زهرا گویا از دانشگاه شهید بهشتی  مقاله ای را با موضوع سنت آموزش ریاضی در دوران طلایی ایرانی ـ اسلامی : تمثیلی برای جهانی شدن و بومی ماندن ارائه کرد.
گفتنی است در این‌همایش کارگاههای آموزشی شیوه نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی به زبان انگلیسی، شیوه های پژوهش کیفی در علوم تربیتی، روش شناسی تدوین الگوهای نظری به مثابه سازو کاری برای استفاده مناسب از دانش و تجربه جهانی در حل مسائل ملی، تجربیات موفق در زمینه جهانی شدن و بومی ماندن در مدارس مرتبط به یونسکو و نشست های هم اندیشی با محورهای نقش نهادها ی مجامع بین المللی در جهانی شدن و بومی ماندن برنامه های درسی،تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی و امکان و ضرورت بومی ماندن برنامه های درسی در عصر جهانی شدن انجام شد.
شایان ذکر است در بخش مقالات دانشجویی نیز مقاله هایی با عناوین تاثیر آموزش جهانی در رشد حرفه ای معلمان،بررسی ضرورت توجه به آموزش مسایل جهانی به عنوان یکی از اهداف آموزش جهانی در کتابهای دوره ابتدایی ،جهانی شدن و برنامه های درسی تربیت معلم و بررسی آموزش تفکر انتقادی به عنوان یکی از مولفه های جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

 

فراخوان هشتمین همایش

انجمن مطالعات برنامه درسی

جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:

چالش ها و فرصت ها

Globalization & Localization Curriculum:
Challenges and Opportunities

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۸ و ۹ آبان ماه 1387

دبیرخانه همایش:

بابلسر ،خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه مازندران،
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تلفکس: ۰۱۱۲۵۲۴۲۹۸۵

www.icsa.org.ir

www.umz.ac.ir

http://glc8th.huss.umz.ac.ir/
hamayesh8th@umz.ac.ir

 

 

جزئیات اسکان در همایش هشتم…

 

مقدمه

جهانی شدن یکی از مهم‌ترین ویژگی هایی است که عصر حاضر را از اعصار گذشته متمایز می‌سازد. این پدیده دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته شده ای است که  برنامه های درسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناخت نقادانه و عمیق این تاثیرات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر در این قلمرو بیانجامد. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران موضوع  همایش هشتم خود را "جهانی شدن وبومی ماندن برنامه درسی؛چالش ها و فرصت ها " قرار داده و امیدوار است از این طریق بتواند به تبیین سیاست های مناسب آموزشی کمک نماید. آگاهی و بصیرتی که از طریق مشارکت صاحبان اندیشه در این عرصه به دست خواهد آمد، ضامن موفقیت همایش در نیل به این مهم خواهد بود.

 اهداف

·    تبیین و تحلیل دیدگاه‌ها و نظریه های مرتبط با جهانی شدن  و برنامه درسی

·    نقد و ارزیابی تجارب نظام های آموزشی در ارتباط با پدیده جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی

·    شناخت چالش ها و فرصت های فراروی برنامه های درسی ایران در عصر جهانی شدن

·    شناخت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی شدن و تاثیر آن بر برنامه درسی

محورهای همایش

۱ – دیدگا ه‌های نظری جهانی شدن و برنامه درسی

تبیین فلسفی جهانی شدن و برنامه درسی

تبیین فرهنگی جهانی شدن و برنامه درسی

تبیین اجتماعی جهانی شدن و برنامه درسی

تبیین سیاسی جهانی شدن و برنامه درسی

جهانی شدن و برنامه درسی ملی

جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و برنامه درسی

جهانی شدن و هویت ملی در برنامه درسی

جهانی شدن، صلح و حقوق بشر در برنامه درسی

جهانی شدن و آموزش مهارت های زندگی در  جوامع بومی

جهانی شدن، برنامه درسی و خرده فرهنگها

۲- مسایل و تاثیرات جهانی شدن برنامه های درسی

جهانی شدن، برنامه درسی و زبان فارسی

جهانی شدن، برنامه درسی و زبان های خارجی

بازار کار جهانی و تاثیر آن در برنامه های درسی

جهانی شدن، برنامه درسی و توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

جهانی شدن و تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی

جهانی شدن و رویکردهای جدید برنامه درسی

جهانی شدن و برنامه درسی پوچ

۳- تجارب نظام های آموزشی در مواجهه با چالش جهانی شدن و بومی ماندن

جهانی شدن و برنامه‌های درسی در ایران

جهانی شدن و برنامه‌های درسی کشورهای اسلامی

جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای غربی

جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای در حال توسعه

نقد و ارزیابی نقش نهادها و مجامع بین المللی در جهانی شدن برنامه‌های درسی

تاریخ های مهم

·    زمان برگزاری همایش ۸ و ۹ آبان ماه ۱۳۸۷

·    مهلت ارسال چکیده: ۳۱/۳/۸۷

·    اعلام پذیرش چکیده: ۱۱/۴/۸۷

·    ارسال اصل مقاله: ۳۱/۵/۸۷

·    داوری نهایی مقالات:۳۱/۶/۸۷

·    چاپ چکیده مقالات: ۱۶/۷/۸۷

چگونگی تدوین چکیده و مقاله

·  در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف مقاله، اساس و روش کار، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود.

·    طول چکیده در مقاله کامل کمتر از ۱۵۰ کلمه و بیشتر از ۳۰۰ کلمه نباشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد.

·  از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود. (چکیده مقاله با قلم BNazanin  اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 یا ۸/۰، فاصله ۵/۳ سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره‌های ردیف شده نوشته شود.)
—- ۱ سطر فاصله (BNazanin  pt. 11 نازک)—-

·    واژه‌های کلیدی: حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه که با خط تیره (-) از هم جدا شده و در یک خط باشند. (قلم BNazanin  pt.11)

—- ۱ سطر فاصله (BNazanin  pt. 11 نازک) —-

·  برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‌افزار مایکروسافت ورد نسخه (MS-Word 2003) 2003 در محیط ویندوز XP با امکانات فارسی استفاده کنید.

·     متن اصلی مقاله به صورت تک ‌ستونی با قلم (فونت)BNazanin  و اندازه pt. 12 تک فاصله (single space) تهیه شود.

·  عنوان همه بخش‌ها با قلم BNazanin  و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم BNazanin  و اندازه ۱۲ پررنگ تایپ شود.  فاصله از لبه کاغذ از سمت چپ و سمت راست  2.5  بالا و پایین ۳ سانتیمتر

دکترصمد ایزدی، استادیار دانشگاه مازندران (دبیر علمی همایش )

 ااعضای کمیته علمی :

v دکتر محمد جوادی پور، عضو هیئت علمی  سازمان تربیت بدنی

v دکتر رضوان حکیم زاده، استادیار دانشگاه تهران

v دکتر حسین دائی زاده، آموزش و پرورش استان مازندران

v دکتر محمود شارع پور، دانشیار دانشگاه مازندران

v دکتر ابراهیم  صالحی عمرا، استادیار دانشگاه مازندران

v دکتر علیرضا عصاره، استادیار دانشگاه شهید رجائی

v دکتر محمد عطاران، استادیار دانشگاه تربیت معلم

v دکتر مجید علی عسگری، استادیار دانشگاه تربیت معلم

v دکتر کورش فتحی، دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

v دکتر وحید فلاح،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

v دکتر علیرضا کیامنش، استاد دانشگاه تربیت معلم

v دکتر زهرا گویا  دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

v دکتر رحمت اله مرزوقی، استادیار دانشگاه شیراز

v دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

v دکتر علی یزدانپناه نوذری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران