تاریخچه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

درباره انجمن

 

 

تاریخچه: ضرورت وجود یک نهاد علمی – تخصصی در قلمرو برنامه درسی، صاحب نظران این حوزه را در کشورمان با چالشهای فکری مواجه ساخت و درنهایت طی نشستها، هم اندیشی ها و گفتگوهای بسیار اندیشه تشکیل انجمن برنامه ریزی درسی ایران در سال ۱۳۷۹ محقق یافت و با اخذ مجوز نهایی و به ثبت رساندن آن در شرکت مربوط، نخستین مجمع عمومی در تاریخ ۱۸/۴/۷۹ با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای پیوسته و وابسته که قبلا از طریق فراخوان ثبت نام کرده بودند، برگزار شد.
طبق اساسنامه انجمن های علمی، در این نشست رای گیری به عمل آمد واعضای هیئت مدیره ( دکتر حسن ملکی، دکتر قورچیان، دکتر موسی پور، دکتر حسن میرلوحی) انتخاب شدند. بدین ترتیب انجمن، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. نظر به اینکه متخصصان این رشته در انتظار تاسیس چنین انجمنی بودند، استقبال خوبی به عمل آمد و پس از گفتگوها و تبادل نظرهای لازم درجلسات نخستین هیئت مدیره، یک گر دهمایی با حضور اعضای انجمن برگزار شد و رسالتها و برنامه های انجمن پس از بررسی و با مشارکت اعضا به تصویب رسید. با تاسیس انجمن، سایرافراد علاقمنددررشته های برنامه ریزی درسی وآموزشی و گرایشهای مربوط به حوزه تعلیم وتربیت به طرق مختلف برای عضویت اعلام آمادگی کردندکه تاکنون ( بهمن ۱۳۸۲ ) یکصد وپنجاه ونه نفر به عضویت این انجمن علمی درآمده و دارای پرونده و کارت عضویت می باشند. ازآن پس نشستهای علمی متعددی به صورت ماهانه به منظور ارتقا دانش حرفه ای شرکت کنندگان و نیز هم اندیشی علمی برگزار شده است که صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درسی، سخنران این نشستها بوده اند.
همچنین انجمن برنامه ریزی درسی ایران برای گسترش و تقویت علم برنامه درسی در سال ۱۳۸۰و ۱۳۸۱ همایش سالانه خود را به ترتیب تحت عناوین " برنامه درسی و پرورش تفکر" و "رویکرد تلفیقی به برنامه درسی" ؛ برگزار کرده و در سال جاری نیز سومین همایش انجمن با موضوع "برنامه درسی در عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات " در ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. به منظور اطلاع رسانی به اعضای انجمن برنامه ریزی درسی ایران و سایر افراد علاقمند، نخستین شماره خبرنامه برنامه درسی طراحی و تولید شده است. در همین راستا اخذ مجوز برای انتشار فصلنامه مطالعات برنامه درسی در حال پیگیری است .