کمیسیون نشر علمی

کمیسیون‌ها

شرح وظایف:
۱٫ تعیین اولویت‌های انتشاراتی در حوزه برنامه درسی برای جامعه ایران
۲٫ شناسایی آخرین آثار منشتر شده در سطح جهان و اطلاع رسانی درباره آنها به طرق مقتضی
۳٫ اظهارنظر درباره کلیه آثار علمی که از سوی انجمن (مرکز یا واحدهای استانی) منتشر می‌شود.
۴٫ همکاری با ناشران فعال در حوزه مطالعات برنامه درسی به منظور ارتقای سطح کیفی آثار
۵٫ نقد و ارزیابی کیفیت آثار علمی (داخلی و خارجی) در حوزه مطالعات برنامه درسی (موردی)
۶٫ تدوین و انتشار گزارش تحلیلی از وضعیت نشر علمی در حوزه برنامه درسی کشور (سالانه)
۷٫ تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های ناظر به فعالیت مشترک انتشاراتی با مراکز علمی و دانشگاهی
اعضاء کمیسیون:
دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، رئیس کمسیون
دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر محمد عطاران
دکتر نادر سلسبیلی
دکتر مریم دانای طوسی
دکتر محمد آرمند