گروپ برنامه درسی زبان فارسی

کمیسیون‌ها

مقدمه

زبان و ادبیات فارسی آیینه اندیشه‌ها، باورها و عظمت ملت ایران است و به عنوان میراث ارزشمند فرهنگی نسل به نسل از گذشته به امروز انتقال یافته است. این میراث فرهنگی جلوه‌گاه نمایش آثار منظوم و منثور اندیشه ورزانی چون فردوسی، غزالی، سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، صائب دهخدا، نیما و .. است که با بهره‌گیری از فرهنگ اسلامی آثاری ماندگار و پرمایه به یادگار گذاشته‌اند. در نظام آموزشی ایران اسلامی، برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی جایگاهی حساس و ارزشمند دارد زیرا از یک سوحافظ میراث فرهنگی و از دیگر سو، بهترین و مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ذوق و اندیشه و مایه ارتباط و پیوند با دیگران در سطحی گسترده است. 

ضرورت   

گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی با توجه به ضرورت آموزش زبان فارسی به عنوان دومین عامل وحدت ملی و کلید فهم علوم و فنون در داخل کشور تأسیس می‌شود. نتایج بسیاری از مطالعات از جمله آزمون جهانی پرلز حاکی از آن است که توانمندی‌های ارتباطی و تفهیم و تفاهم دانش‌آموزان این مرز و بوم در حد رضایت بخشی نیست. از سوی دیگر ناهمخوانی یافته‌های علوم تربیتی با برنامه‌های درسی به دلیل عدم به کارگیری صحیح زبان آموزی، معظلات زیادی را برای برنامه‌ریزان به وجود آورده است. همچنین نیاز به توسعه و ترویج اندیشه‌های دینی، ملی و فرهنگی در جوامع و ملل دیگر از طریق زبان فارسی ما را بر آن می‌دارد تا در حرکتی به سامان و منسجم به هدایت هدفمند این برنامه درسی اقدام کنیم.

اهداف

اهداف اصلی این گروه عبارتند از:    

۱٫ بستر سازی مناسب برای طراحی و اجرای برنامه درسی زبان فارسی در داخل و خارج از کشور
۲٫ تدوین و آماده سازی نتایج مطالعات برنامه درسی آموزش زبان، جهت استفاده برنامه‌ریزان و مجریان برنامه درسی فارسی

۳٫ طراحی، تنظیم و هدایت طرح‌های پژوهشی در زمینه تقویت برنامه درسی زبان فارسی
۴٫ برقراری ارتباط با نهادها و مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج از کشور در زمینه تقویت برنامه درسی زبان فارسی

۵٫ طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی برنامه درسی فارسی

۶٫ برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های علمی به منظور طرح چالپ‌ها و راهکارهای تقویت برنامه درسی زبان فارسی

۷٫ انتشار منابع و مآخذ

۸٫ همکاری با مؤُسات و مراکز مجری آموزش زبان فارسی در زمینه بکارگیری دیدگاه‌ها و رویکردهای نوین در زبان‌آموزی

۹٫ ارائه راهکارهای مبتنی بر نتایج تحقیقات علمی جهت بهبود برنامه درسی زبان فارسی در مناطق دو زبانه

دامنه فعالیت:  

از آنجا که زبان فارسی دربرگیرنده حوزه‌های رسمی و غیررسمی داخل کشور و علاقه‌مندان به زبان فارسی در خارج کشور است، گروه PLC می‌تواند از نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش تا نهادهای فعال در حوزه‌های علوم و فنون مختلف استفاده کننده از زبان فارسی فعالیت‌هایی مؤثر داشته باشد. بیش از همه سعی خواهد کرد، گره‌گاههای آموزش زبان فارسی در نظام برنامه ریزی درسی ایران را بررسی نماید و متناسب با نظام‌های توسعه یافته و همسو با نظام آموزشی ایران و با عنایت به بومی سازی یافته‌های علمی، به شناسایی آفت‌ها و کاستی‌ها بپردازد و جهت رفع آنها اقدامات مناسب را انجام دهد.

چشم‌انداز فعالیت‌های گروه 

۱٫ همکاری در تنظیم و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل و خارج آموزش و پرورش در زمینه
۲٫ طراحی استانداردهایی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی از برنامه درسی زبان فارسی
۳٫ انجام طرح‌های پژوهشی تحلیلی، توصیفی و تطبیقی در زمینه برنامه درسی فارسی
اعضاء اصلی گروه

۱-دکترحسین قاسم پورمقدم – مسئول گروپ (عضو هیئت علمی سازمان پژوهش)ق

۲-دکتر حسن ذوالفقاری (عضوهیئت علمی دانشگاه مدرس )ذ

۳-دکتر فریدون اکبری شلدره (عضو هیئت علمی سازمان پژوهش)ا

۴-  دکتر بهمن زندی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور )ز

۵-دکتر عباسعلی وفایی (عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی )و

۶-دکتر سلیم نیساری (عضوپیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی )س

۷-دکتر معصومه نجفی (عضو هیئت علمی سازمان پژوهش) ن

هوشنگ مرادی کرمانی (عضوپیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ) م-۸

۹-اعظم آژند (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)آ

۱۰-احترام السادات توکلی (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)ت

۱۱-کبری محمودی (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)م

۱۲-بهروز راستانی (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)ر

۱۳-علی عابدیانی (کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی)ع

۱۴-مرجان سجودی (کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی)س