دهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در بهمن ماه ۱۳۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: طراحی الگویی برای آموزش نگرش‌های اجتماعی و ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی براساس آن
سخنران: دکتر جواد حاتمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اعضای میزگرد: دکتر عزت‌اله تاجیک اسماعیلی، دکتر یوسف کریمی، دکتر عفت عباسی،
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵/۱۱/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده…