ادامه تحصیل؛ فرصت پژوهشی و مطالعاتی خارج از کشور

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

با سلام

اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, در خصوص ادامه تحصیل، فرصت پژوهشی و مطالعاتی خارج از کشور از بنده سوال می کنند و من هم با شدت حمایت می کنم. قرار و قاعده این خانواده آکادمیک هم این است که دیگر اعضا را از فرصت ها و امکان ها مطلع کنیم. فصل تابستان امسال فرصتی ایجاد شده که دانشگاهی و دوستانی جدید پیدا کنم که گرچه نام شان زیاد اشنا نیست اما کارها و پروژه های تحقیقاتی شان انبوه است، دانشگاه بمبرگ در جنوب شرقی آلمان (Uni of Bamberg). پروژه ای که این مدت بنده با آن ها متصل شده ام پروژه ای طولی و بزرگترین پروژه آلمان یا شاید اروپا باشد که گزارش آن را در گروه خواهم داد (سایت پروژه  www.neps-data.de ).

دانشگاه مذکور اخیرا دوره های دکتری به زبان انگلیسی راه اندازی کرده اند که شرایط خوبی دارد:

-بورس تحصیلی برای اسکان و خوراک

– تحصیل بدون شهریه

-سه سال طول دوره

– در چهار حوزه یا بقول خودشان چهار ستون!! که در پیوست است. دو ستونش به رشته های ما در تعلیم و تربیت مرتبط است. بعد هم از این ستون تا آن ستون فرج هاست!!

– ۷ نفر را امسال بورس می کنند، من هم قول گرفتم به ازای یک کلاسی که این تابستان برایشان برگزار می کنم، حداقل یکی از این ۷ نفر از ایران باشد. حال این گوی و این میدان و این شما!! بچه های ارشد عضو گروه برایشان مناسب است، گرچه برخی هم دو تا دکترا می گیرند، برخی هم نیمه دکتری را رها می کنند می روند (یعنی فرار می کنند، فرار مغزها!!). 

-شهری زیبا و کوچک با رودخانه ای آرام و خانه های ونیزی، آماده برای تمرکز پژوهش نگارش

اطلاعیه اش پیوست است. سایت دانشگاه هم خوب است ببینید (www.uni-bamberg.de/bagss)

توفیق از اوست 

دیدار در مهر و با مهر- دکتر ابراهیم طلایی- بمبرگ- آلمان