صورتجلسه هیئت مدیره ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۱

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

صورتجلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تاریخ: چهارشنبه ۱۰/۸/۱۳۹۱

حاضران در جلسه: جناب آقایان دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر علیرضا عصاره، دکتر علی اکبر خسروی

مدعوین: جناب آقایان مهندس زرافشان و جواد یزدانی، سرکار خانم دکتر زهرا گویا

دستور جلسه: انتخاب هیئت رئیسه جدید پس از استعفای ریاست انجمن (دکتر حسن ملکی)

جلسه با نام و یاد خدا شروع شد.

دکتر عصاره: همانطور که مستحضر هستید دکتر ملکی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه طی یک نامه استعفای خود را از ریاست و عضویت هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسما طی یک نامه اعلام کردند. پس از آن در تلاش بودیم تا در جلسه‌ای هیئت رئیسه جدید را انتخاب کنیم که امروز این فرصت به دست آمد تا در خدمت دوستان باشیم.

دکتر مهرمحمدی: برطبق اساسنامه می‌توان عمل کرد. به این صورت که یک نفر از دو نفر عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کرده بود به عنوان عضو اصلی انتخاب شود  و از بین ۵ نفر عضو اصلی رئیس و نایب رئیس انجمن با اکثریت آرا انتخاب شوند.

همه اعضا حاضر در جلسه با نظر دکتر مهرمحمدی موافق بودند و براساس مقررات هیئت رئیسه انجمن به شرح زیر انتخاب گردید:

دکتر علیرضا عصاره : رئیس انجمن
دکتر علی اکبر خسروی: نایب رئیس انجمن
سایر اعضا:

دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر نعمت اله موسی‌پور
دکتر پروین صمدی (عضو علی البدل سابق)