تاریخ برگزاری همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دبیرخانه همایش سالانه نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران به اطلاع می‌رساند به دلیل تقارن زمان پیش‌بینی شده برای برگزاری ششمین همایش سالانه (۹ و ۱۰ اسفنده ماه ۱۳۸۵) خود در شیراز با همایش دیگر، ناچار به یک هفته تأخیر (۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۵) این همایش را برگزار خواهد نمود. 

زمان برگزاری همایش سالانه نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۸۵ شیراز