تا زاین دانه بروید درختی فردا

کارگاه ها و دوره های آموزشی

   تازاین دانه بروید درختی فردا

وقتی که در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ راهی شیراز می‌شدم، موضوعات زیادی را در ذهن مرتب می‌کردم تا در فرصت‌هایی که دست می‌دهد از استادان عزیزی که از سرتاسر کشور به بهانه همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی گردهم آمده‌اند، کسب نظر کنم؛ که چنین نیز کردم. در میان آنها جالب‌ترنیشان برایم تولید یک ایده بود که در آستانه مبارکه حضرت شاه چراغ (ع) پدید آمد. قصد زیارت شب جمعه هجدهم اسفندماه از سوی عده‌ای از همکاران مطرح شد و همه با هم عازم شدیم. پیش از ورود به صحن، ادب زیارت، هر یک از آنان را در خود فرو برد و فرصتی پدید آورد تا با استاد مکرم جناب آقای دکتر مهرمحمدی درباره کارهای ضروری حوزه نشر علمی انجمن مشورتی نمایم، که حاصل آن روییدن جوانه تدوین "دایره المعارف برنامه درسی" بود. این ایده چنان بر جان نشست که به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه سالیانه کمیسیون نشر علمی مطرح و مصوب گردید و اکنون امیدوارم با راهنمایی و همکاری و مشارکت تمامی استادان و متخصصان حوزه برنامه‌درسی به بار نشیند و ثمرات ارزشمندی را نصیب جامعه علمی کشور نماید.

الا ای ساحل امید سعی عاشقان دریاب              که ما کشتی در این طوفان به سودای تو می‌رانیم