همایش ملی بهره‌وری منابع انسانی در آموزش و پرورش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند، پژوهشکده کاربردری تعلیم و تربیت تبریز در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور بررسی تکنیک‌ها، رویکردها و عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش کشور، همایش بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش را در سال ۱۳۸۶ برگزار می‌کند. لذا از کلیه اساتید، کارشناسان، معلمان، محققان، مدیران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را در عناوین مرتبط با محورهای زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمیاند.

فراخوان مقاله…