لینک‌های جدید- انجمن‌های علمی حوزه تعلیم و تربیت

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، بازدیدکنندگان گرامی سایت، برای دسترسی به سایت‌های تخصصی حوزه برنامه درسی و انجمن‌های علمی حوزه تعلیم و تربیت به قسمت پیوندها مراجعه نمایند.

پیوندها…