سومین جلسه کمیته علمی همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر محمود مهرمحمدی،دکتر مجید علی‌عسگری،  دکتر محمد عطاران، دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر پروین صمدی،
غایبین جلسه: دکتر آژیده، دکتر مرزوقی، دکتر کوروش فتحی، دکتربهناز مرجانی، دکتر زهرا گویا،
تاریخ جلسه: ۷/۳/۸۶
مصوبات جلسه:
– تصویب محورهای پیشنهادی فراخوان مقاله  
– ارسال نامه به اسپانسرها
– تصویب محل اسکان مهمانان همایش
– دعوت از آقایان: دکتر احمدی (معاونت عمومی) و فضلی خانی(معاونت نظری و مهارتی) جهت شرکت در جلسات کمیته علمی

جلسه آینده: ۲۶/۴/۸۶ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰