ایاب و ذهاب همایش بابلسر

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی می‌رساند جهت استفاده از امکانات ایاب و ذهاب سفر مازندران  تا ۳۰ مهرماه مهلت دارند با شماره 88323828-88323829 انجمن تماس حاصل فرمایند.
محل و ساعت حرکت: سه شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲ بعدازظهر – میدان آرژانتین تهران