گروپ برنامه درسی و فاوا

کمیسیون‌ها

مقدمه
بیش از دو دهه از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در قلمرو برنامه­ی درسی کشور های توسعه یافته می گذرد و پنج سال است که در ایران این مسئله به صورت جدی مطرح شده است. روند تاثیر این  فناوری در برنامه درسی دانشگاه ها و مراکز آموزشگاهی ایران به صور مختلف بوده است. در سطح آموزش عالی, ایجاد دانشگاه های مجازی, تاسیس رشته های علمی مرتبط با فاوا, ارائه دروس مرتبط با فاوا در رشته های علمی دانشگاهی, توسعه زیر ساخت های فنی مرتبط با فاوا، بکار گیری فاوا در برخی برنامه های درسی توسط اعضاء هیأت علمی و … از جمله­ی این آثار بوده است. در آموزش و پرورش ایران این حرکت پر شتاب تر بوده است و در اشکال گوناگون متظاهر شده است. تجهیز ۶۵۰۰ دبیرستان به آزمایشگاه های رایانه, شکل گیری شبکه ملی مدارس ایران (رشد), ایجاد رشته های مرتبط با فاوا در هنرستان های فنی-حرفه ای, برگزاری جشنواره های چند رسانه ای رشد, جشنواره­های تولید محتوای الکترونیکی, برگزاری دوره­های آی.سی.دی.ال رای معلمان و کارمندان, اجرای آزمایشی مدارس هوشمند، انجام طرح های پژوهشی، تلاش برای تدوین سند ملی توسعه­ی فاوا در آموزش و پرورش و ..  از جمله اقداماتی بوده که در آموزش و پرورش صورت گرفته است. بی شک تاثیر فاوا امروزه در شئون مختلف زندگی انسان ملاحظه می شود و نیرو های درون نظام آموزشی کشور نیز از این تاثیر بر کنار نیستند, ولی نکته مهمی که در قلمرو آموزش مطرح است، تدبیر، برنامه ریزی و حرکت در چارچوب های علمی است که باید مد نظر قرار گیرد به گونه ای که اولا این فناوری موجبات ارتقای نظام آموزشی کشور را فراهم آورد و ثانیا اگر در ورای فناوری زیانی مترتب است از آن جلوگیری شود و بهره های مثبت آن عاید نظام آموزشی شود. لذا تشکیل گروهی در انجمن مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی و فاوا پیشنهاد می گردد. با این امید که آثار فاوا در برنامه­ی درسی را از منظر تحلیلی و نقادانه مورد بررسی قرار دهد به گونه ای که موجبات پیشرفت نظام برنامه درسی کشور فراهم آید.

اهداف گروه:
۱٫  ارزیابی و نقد سیاست های توسعه فاوا در نظام برنامه درسی کشور
۲٫  اشاعه­ی نظری مباحث حوزه برنامه درسی و فاوا از طریق انتشار کتاب و مقاله
۳٫  انجام پژوهش های علمی در باره­ ی برنامه­ی درسی و فاوا
۴٫  ارائه الگو های عملی تلفیق فاوا در برنامه­ی درسی
۵٫  بسط مطالعات میان رشته ای از طریق ارتباط و همکاری با سایر گروه های مطالعاتی انجمن
۶٫ همکاری با مراکز آموزشی در طراحی برنامه درسی مبتنی بر وب
۷٫  
عضویت در موسسات علمی بین المللی فعال در حوزه برنامه درسی و فاوا
۸٫   ارائه تجربه های بین المللی در حوزه برنامه درسی و فاوا

همکاران:
۱٫  دکتر محسن آیتی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
۲٫  فرهاد سراجی دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم
۳٫  خانم مهندس سیده فاطمه شبیری مهندس الکترونیک و کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
۴٫  دکتر محمد عطاران عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
۵٫  دکتر محمد رضا نیلی احمد آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۶٫  خانم شیبا ملک کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت معلم
۷٫ مهندس جعفر یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و دانشجوی دکتری دانشگاه  تهران   

برنامه‌سالانه:
۱٫ ارزیابی سند توسعه فناوری اطلاعات آموزش و پرورش
۲٫ برگزاری یک سخنرانی علمی در نشست های ماهانه انجمن
۳٫ انتشار ویژه نامه فصلنامه مطالعات برنامه درسی در حوزه برنامه درسی و فاوا
۴٫ ترجمه یک کتاب در حوزه برنامه درسی و فاوا
۵٫
برگزاری یک کارگاه آموزشی در زمینه تلفیق فاوا در برنامه درسی
۶٫
ایجاد یک وبلاگ و یک گروه اینترنتی در حوزه برنامه­ی درسی و فاوا
۷٫ عضو گیری در قالب اساسنامه­ی انجمن(حداقل ده عضو)  

پیشنهاد دهنده: دکتر محمد عطاران