اطلاعیه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام،

احتراماً، بدین وسیله به اطلاع می رساند هیئت مدیره انجمن برنامه‌های زیر را برای کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علاقه ویژه در سال ۱۳۸۶ در نظر گرفته است. این برنامه معرف حداقل انتظارات هیئت مدیره از این کمیسیون می باشد که با تلاش و همت اعضاء محترم می‌توان شاهد فعالیت های گسترده‌تری که در برنامه پیش‌بینی نشده‌است نیز بود.

اکنون از شما تقاضا می‌نمایم با ملاحظه این برنامه و همچنین با توجه به شرح وظائف (ماموریت) کمیسیون اعلام کنید:

·        آیا فعالیت‌های دیگری جهت درج در فعالیت‌های سال ۱۳۸۶ کمیسیون پیشنهاد می‌کنید؟

·        آیا برای مشارکت در اجرای بندهای مصوب برنامه سال ۱۳۸۶ کمیسیون آمادگی دارید؟

لطفاً پاسخ‌ها، پیشنهادهای خود را مستقیماً با این جانب با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۴۸۳۵۲۸و یا دبیر کمیسیون خانم خسروی با شماره ۸۸۳۲۳۸۲۸ در میان بگذارید.

با تشکر

دکتر محمد عطاران

رئیس کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه